Багц хоол

Өег бургертэй комбо

1ш Өег бургер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

10,500₮

Өег бургертэй багц

1ш Өег бургер ,3ш Тендер ,1ш шарсан төмс /ж/ , 1ш коулсло  /ж/, 1ш ундаа  /ж/

13,500₮

Өег бургертэй баялаг багц

2ш Өег бургер , 2ш Твистер, 5ш Тендер ,2ш шарсан төмс /т/ , 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/ , 1ш ундаа /1,25л/

39,000₮

Андууд багц

4ш тахианы мах OR/H&S, 2ш шарсан төмс /ж/, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/ , 2ш ундаа /ж/

19,000₮

Тэндэр арвин багц

12ш Тэндэр, 1ш Попкорн, 2ш Шарсан төмс (т), 4ш Ундаа (ж), 1ш Төмсний нухаш (т), 1ш Коулсло (т) 2ш Соус (BBQ болон сармистай)  

28,000₮

Гэр бүлийн багц

9ш Тахианы мах, 2ш шарсан төмс /т/, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/, 4ш ундаа /ж/

33,000₮

Бургертэй баялаг багц

2ш Филле эсвэл Зингер бургер, 2ш твистер, 1ш попкорн, 2ш шарсан төмс /т/, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/, 4ш ундаа (ж)

36,000₮

Өнөр бүлийн багц

12ш Тахианы мах, 3ш шарсан төмс /т/, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/, 5ш ундаа /ж/

42,000₮

Филле багц

1ш Филле бургер ,1ш Тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

11,500₮

Филле Мини-комбо

1ш Филле бургер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

9,500₮

Зингер багц

1ш Зингер бургер ,1ш Тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

11,500₮

Зингер Мини-комбо

1ш Зингер бургер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

9,500₮

Твистер багц

1ш Твистер ,1ш Тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

11,500₮

Твистер Мини-комбо

1ш Твистер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

9,500₮

Тахианы махтай багц

3ш Тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

11,500₮

Тахианы махан Мини-комбо

2ш Тахианы мах, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

9,500₮

Бэнто сэт

3ш тендер тахиа , будаа , өндөгтэй тарт, коулсло салад ,1ш ундаа / ердийн / 

7,000₮

Тэндэр сэт

4ш Тэндэр, Шарсан төмс (ж), Ундаа (ж)

6000₮

Бяслагт Сэт

1ш Тахианы мах, 1ш Бяслагтай шарсан төмс , 1ш Ундаа /ж/

7,000₮

Kids бургертэй багц

1ш Колонел бургер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш маамуу олон жимст жүүс эсвэл 1ш алимны жүүс + БЭЛЭГ

9,000₮

Kids Тэндэр багц

3ш Тэндэр, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш маамуу олон жимст жүүс эсвэл 1ш алимны жүүс + БЭЛЭГ

9,000₮

×