Багц хоол

Зуны багц 1

Зуны багц 1

Бургер -1ш, бяслагтай шарсан төмс

8,000₮

Зуны багц 2

Зуны багц 2

Тахиа 4ш, тэндэр 4ш, бяслагтай шарсан төмс, ундаа 2ш

20,000₮

Зуны багц 3

Зуны багц 3

Тахиа 4ш, тэндэр 4ш, бургер 2ш, бяслагтай шарсан төмс, ундаа 4ш 

32,000₮

Тако комбо

Тако комбо

1ш Тако, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

10,500₮

Тако өег багц

Тако өег багц

1ш Тако, 1ш шарсан тахиа, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш коулсло /ж/,1ш ундаа /ж/

13,500₮

Тако баялаг багц

Тако баялаг багц

2ш Тако, 5ш шарсан тахиа, 2ш шарсан төмс /т/, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/, 4ш ундаа /ж/

42,000₮

Андууд багц

Андууд багц

4ш тахианы мах OR/H&S, 2ш шарсан төмс /ж/, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/ , 2ш ундаа /ж/

19,000₮

Гэр бүлийн багц

Гэр бүлийн багц

9ш Тахианы мах, 2ш шарсан төмс /т/, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/, 4ш ундаа /ж/

34,500₮

Өнөр бүлийн багц

Өнөр бүлийн багц

12ш Тахианы мах, 3ш шарсан төмс /т/, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/, 5ш ундаа /ж/

43,500₮

Филле багц

Филле багц

1ш Филле бургер ,1ш Тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

12,500₮

Филле Мини-комбо

Филле Мини-комбо

1ш Филле бургер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

9,500₮

Зингер багц

Зингер багц

1ш Зингер бургер ,1ш Тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

12,500₮

Зингер Мини-комбо

Зингер Мини-комбо

1ш Зингер бургер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

9,500₮

Твистер багц

Твистер багц

1ш Твистер ,1ш Тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

12,500₮

Твистер Мини-комбо

Твистер Мини-комбо

1ш Твистер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

9,500₮

Тахианы махтай багц

Тахианы махтай багц

3ш Тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

12,500₮

Тахианы махан Мини-комбо

Тахианы махан Мини-комбо

2ш Тахианы мах, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

9,500₮

Бэнто сэт

Бэнто сэт

3ш тендер тахиа , будаа , өндөгтэй тарт, коулсло салад ,1ш ундаа / ердийн / 

7,000₮

Тэндэр сэт

Тэндэр сэт

4ш Тэндэр, Шарсан төмс (ж), Ундаа (ж)

6000₮

Бяслагт Сэт

Бяслагт Сэт

1ш Тахианы мах, 1ш Бяслагтай шарсан төмс , 1ш Ундаа /ж/

7,000₮

Kids бургертэй багц

Kids бургертэй багц

1ш Колонел бургер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш маамуу олон жимст жүүс эсвэл 1ш алимны жүүс + БЭЛЭГ

9,000₮

Kids Тэндэр багц

Kids Тэндэр багц

3ш Тэндэр, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш маамуу олон жимст жүүс эсвэл 1ш алимны жүүс + БЭЛЭГ

9,000₮

×