Багц хоол

Хүслийн багц 1

1ш давхар бяслагт бургер, 1ш боксмастер, 2ш шарсан төмс /ж/, 2ш ундаа /ж/

18,000₮

Хүслийн багц 2

2ш давхар бяслагт бургер, 2ш боксмастер, 2ш шарсан төмс /т/, 4ш ундаа /ж/

35,000₮

Хүслийн багц 3

5ш шарсан тахиа, 2ш давхар бяслагт бургер, 2ш боксмастер, 12ш тэндэр, 2ш шарсан төмс /т/, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/, 1,25л Pepsi

55,000₮

Хүслийн багц 1 - Хүргэлтээр

2ш давхар бяслагт бургер, 2ш боксмастер, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/, 1,25л Pepsi

35,000₮

Хүслийн багц 2 - Хүргэлтээр

5ш шарсан тахиа, 2ш давхар бяслагт бургер, 2ш боксмастер, 12ш тэндэр, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/, 1,25л Pepsi

55,000₮

Georgia Gold комбо

1ш Georgia Gold бургер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

10,000₮

Georgia Gold холимог багц

1ш Georgia Gold бургер ,1ш Georgia Gold тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

13,000₮

Georgia Gold тахиатай багц

3ш Georgia Gold тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

13,000₮

Андууд багц

4ш тахианы мах OR/H&S, 2ш шарсан төмс /ж/, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/ , 2ш ундаа /ж/

19,000₮

Гэр бүлийн багц

9ш Тахианы мах, 2ш шарсан төмс /т/, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/, 4ш ундаа /ж/

33,000₮

Өнөр бүлийн багц

12ш Тахианы мах, 3ш шарсан төмс /т/, 1ш коулсло /т/, 1ш төмсний нухаш /т/, 5ш ундаа /ж/

42,000₮

Филле багц

1ш Филле бургер ,1ш Тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

11,500₮

Филле Мини-комбо

1ш Филле бургер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

9,500₮

Зингер багц

1ш Зингер бургер ,1ш Тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

11,500₮

Зингер Мини-комбо

1ш Зингер бургер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

9,500₮

Твистер багц

1ш Твистер ,1ш Тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

11,500₮

Твистер Мини-комбо

1ш Твистер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

9,500₮

Тахианы махтай багц

3ш Тахианы мах ,1ш шарсан төмс  /ж/1ш коулсло  /ж/,1ш ундаа  /ж/

11,500₮

Тахианы махан Мини-комбо

2ш Тахианы мах, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш ундаа /ж/

9,500₮

Бэнто сэт

3ш тендер тахиа , будаа , өндөгтэй тарт, коулсло салад ,1ш ундаа / ердийн / 

7,000₮

Тэндэр сэт

4ш Тэндэр, Шарсан төмс (ж), Ундаа (ж)

6000₮

Бяслагт Сэт

1ш Тахианы мах, 1ш Бяслагтай шарсан төмс , 1ш Ундаа /ж/

7,000₮

Kids бургертэй багц

1ш Колонел бургер, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш маамуу олон жимст жүүс эсвэл 1ш алимны жүүс + БЭЛЭГ

9,000₮

Kids Тэндэр багц

3ш Тэндэр, 1ш шарсан төмс /ж/, 1ш маамуу олон жимст жүүс эсвэл 1ш алимны жүүс + БЭЛЭГ

9,000₮

×