Дан бүтээгдэхүүн

Тако

Тако

7,500₮

Филле

Филле

6,000₮

Зингер

Зингер

6,000₮

Бяслагтай Филле

Бяслагтай Филле

6,500₮

Бяслагтай Зингер

Бяслагтай Зингер

6,500₮

Твистер

Твистер

6,000₮

Go bucket 3ш Тэндэр, шарсан төмстэй

Go bucket 3ш Тэндэр, шарсан төмстэй

3ш Тэндэр, Шарсан төмс, BBQ соус эсвэл Сармистай соус сонголтоор

6,000₮

Go Bucket 5ш Тэндэртэй

Go Bucket 5ш Тэндэртэй

5ш Тэндэр, BBQ эсвэл Сармистай соус сонголтоор 

6,000₮

5 ширхэг тахиа

5 ширхэг тахиа

14,000₮

9 ширхэг тахиа

9 ширхэг тахиа

24,000₮

15 ширхэг тахиа

15 ширхэг тахиа

37,000₮

×